firdews.baFirdews

firdews.ba Profile

firdews.ba

Title:Firdews

Description:Firdews - Muslimanski omladinski portal za edukaciju, zabavu, dru?enje i sklapanje prijateljstva.

Keywords:firdews, muslimani, islam, hadisi, kuran, ilahije, islamski forum, kitabi, sufara, ilmihal, upitnik

Discover firdews.ba website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

firdews.ba Information

Website / Domain: firdews.ba
Website IP Address: 188.40.28.13
Domain DNS Server: ns3.second-ns.de,ns1.your-server.de,ns.second-ns.com

firdews.ba Rank

Alexa Rank: 14908550
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

firdews.ba Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,137
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue: $668
Yearly Revenue: $8,137
Daily Unique Visitors: 2,051
Monthly Unique Visitors: 61,530
Yearly Unique Visitors: 748,615

firdews.ba WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-cache
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Thu, 19 Oct 2017 05:34:05 GMT
Server Apache

firdews.ba Keywords accounting

Keyword Count Percentage
firdews 2 0.47%
muslimani 1 0.30%
islam 1 0.17%
hadisi 0 0.00%
kuran 0 0.00%
ilahije 0 0.00%
islamski forum 0 0.00%
kitabi 1 0.20%
sufara 1 0.20%
ilmihal 0 0.00%
upitnik 2 0.47%

firdews.ba Similar Website

Domain WebSite Title
volcano-box.com VOLCANO
excelservice.com Excel Electronics
justinsportsmedicineteam.com Justin Sports Medical Team - If Your Gonna Rodeo, You're Gonna Get Hurt. Justin Sports Medical Team...
monarchcommercial.co.uk Redirecting... Please wait...
pleasedonotbend.co.uk Fraser Muggeridge studio
liciaflorio.it Licia Florio
seg-tour-munich.de MIT DEM SEGWAY MüNCHEN ERKUNDEN
usfightingsystems.com Real World Self Defense | US Fighting Systems | Dave Young
mancoravillasdelmar.com Máncora stay at Villas del Mar, Nature and sun all year.
utunes.fm Search
billiard-prof.ru Бильярдный интернет-магазин, все для бильярда в Billiard-prof.ru.
normalplanet.com Нормальная Планета: города и страны мира. Европа, Азия, Африка, Австралия, Южная и Северная Америка...
loyaltymarketingindy.com My Blog – My WordPress Blog
eurosprint.ro Eurosprint | Un simplu sit WordPress
thefrancism.com Francism Home
myignite.com Stream Energy
purebottlewater.net Pure Bottle Water, pure natural mineral water
supercooperreunion.com J.W. Cooper High School Reunion

firdews.ba Traffic Sources Chart

firdews.ba Alexa Rank History Chart

firdews.ba aleax

firdews.ba Html To Plain Text

Firdews Predavanja Pitanja d?ematlija Muhabet Hutbe Home Kur'an Bosanski kuhar Kitabi Tekstovi Mekteb Vaktija Username Password Zapamti Nova pitanja na upitniku Neovla?teno kori?tenje sadrzaja Sufara Da li je tumacenje snova u Islamu zabranjeno Da li vrijede dobra djela bez namaza, i post bez namaza? Da li se smiju uciti hatme za novac? Namaz u vrijeme izlaska i zalaska Sunca Kako obaviti namaz bez ovodunjalu?kih misli? Lijek za du?u Razoreno srce mo?e izlije?iti samo snaga vjere, povrije?enu du?u ?e oporaviti milost Uzvi?enog Gospodara, a poteklu suzu na zabrinutom licu izbrisat ?e dova. Od Ibn Mesuda r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: "Ako nekoga od Allahovih robova sna?e ?alost ili ga obuzme tuga, neka ka?e: Read more... Zelim ti re?i "Izvini" "Prava osoba" Jeste li znali...? Definicija Kur'ana Budi iskren u vjeri U ?ivotu se vrlo ?esto desi da u?inimo ne?to pogre?no i nepromi?ljeno... ?ini nam se zbog li?ne sigurnosti, a ne mislimo da ?e to djelo nekog drugog povrijediti, uznemiriti i u?initi ga tu?nim. Me?utim, kada svjetlost tamu otjera i kad shvatimo da to nije ispalo na na?in koji samo o?ekivali te da je osoba ostala povrije?ena, uznemirena i tu?na, onda nam se to kao bumerang vrati. Cijeli tekst... Mnogi ljudi tragaju za "pravom osobom" kroz ?ivot. "Prava osoba" je ona koja mo?e zadovoljiti potrebe koje mu je njegov um iskreirao. ?udi me kod ljudi, za?to se ne trude da ba? oni budu ta "prava osoba"? Svi smo mi ta "prava osoba". U nama le?i ono ?to nam je Allah s.w.t. dao, samo treba to da pustimo iz sebe. Cijeli tekst... * Onaj ?ije zadnje rije?i budu LA ILAHE ILLALLAH u?i ?e u D?ennet. * Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure Bekare. * Furkan, Kitab, Zikr... su neki od naziva za Kur'an. * Za vrijeme halife Omera ibn Abdul Aziza se nije imao kome dati zekat. * Jedina sura u Kur'anu koja ne po?inje sa bismillom je Et-Tewbe. Cijeli tekst... Glagol qaree: ima zna?enje sakupljanja i zbira; a dok glagolska imenica qiraet ozna?ava: sakupljanje slova i rije?i jednih sa drugima, sa lijepim redoslijedom. A Allah, d?.?., ka?e: "Na nama je da ga saberemo da bi ga ti u?io. A kada ga mi u?imo, ti prati u?enje njegovo." Ispravno je re?i za kompletan Kur’an da je Kur’an, a isto i za jedan ajet. Cijeli tekst... O?isti svoje vjerovanje od svega onoga ?to bi ga moglo oslabiti od nefsanskih prohtjeva i ?elja, ili: u?ini ?istim i iskrenim svoja djela pokornosti tako ?to ?e? udaljiti od sebe sve ono ?to bi te moglo dovesti do pretvaranja u njima! Allahu, d?.?., ?ini ibadet samo da bi se povinovao Njegovim naredbama, jer je On dostojan robovanja, a ne samo ?ude?i za Njegovim d?ennetom. Cijeli tekst... Upitnik Test pitanja - NIVO 1 Test pitanja - NIVO 2 Test pitanja - NIVO 3 Test pitanja - NIVO 4 Test pitanja - NIVO 5 Kolumne La?ov koji izgovara istinu Dunjalu?ka ?ekaonica Za?to nosim maramu Koliko smo dobri muslimani? Ima li metodike ...? Lijek za du?u Zelim ti re?i "Izvini" Firdews izbor Sva prava pripadaju Allahu s.w.t.

firdews.ba Whois

Domain Name: FIRDEWS.BA